Veletrhy a zákaznické dny

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV Brno

Pro českou, středoevropsky orientovanou strojírenskou společnost je toto nejvýznamnější veletrh. Pravidelně se jej účastníme již od roku 2008, kdy jsme poprvé vystavovali stroj VLC 1600 ATC+C. Každoročně se na našem stánku setkáváme se stávajícími obchodními partnery nebo s novými zákazníky a představujeme nějakou novinku. V roce 2014 jsme poprvé vystavovali horizontální soustruh série HLC, v roce 2017 poprvé vystavujeme vertikální soustruh série VSC.

Více fotek ve fotogalerii.

Mezinárodní strojírenský veletrh METALOBRABOTKA Moskva

I tento strojírenský veletrh patří mezi nejvýznamnější v Evropě. Ruský trh nechává málokterou českou strojírenskou firmu chladnou, proto se i na tomto veletrhu téměř každoročně přezentujeme společně s naším dlouholetým a stabilním obchodním partnerem. Poprvé jsme prezentovali vertikální soustruh VLC na tomto veletrhu již v roce 2007.

Mezinárodní strojírenský veletrh MACHTOOL Poznaň

Společně s naším obchodním partnerem jsme poprvé na tomto největším polském strojírenském veletrhu vystavovali stroj v roce 2012. Od té doby se veletrhů účastníme pravidelně a v roce 2016 jsme na veletrhu představili vůbec nejvyšší stroj ze všech vystavovatelů, a to vertikální soustruh VLC 1200 ATC+C-II s výškou obrobku až 1900 mm. I když tento veletrh nedosahuje významu MSV, patří mezi nejvyhledávanější strojírenské veletrhy ve střední Evropě s možností setkání se jak s polskými, tak především východoevropskými zákazníky.

Další strojírenské veletrhy

Kromě výše uvedených se pravidelně účastníme také dalších evropských veletrhů, které však svým rozsahem nebo významem nedosahují zmiňovaných veletrhů. Například menší význam pro naši společnost má největší evropský strojírenský veletrh EMO, který je střídavě, jednou za 2 roky, pořádán v Itálii nebo Německu. Tento veletrh je orientován především západoevropsky a celosvětově, oproti naší středoevropské orientaci.
Mezi další veletrhy, kde jsme v nedávné době vystavovali, patří INTEC (Německo), TOOLEX (Polsko), FOR INDUSTRY (Česká republika).

Zákaznické dny

Pro své zákazníky a obchodní partnery pořádáme každoročně zákaznické dny. V případě, že chceme prezentovat velmi zajímavé technické novinky, tak i vícekrát ročně. Naše společnost je nedaleko centra Brna velmi dobře dostupná.

Mezi nejvýznamnější zákaznické dny patří ty z června 2016, které byly spojeny s oslavou 10 let od vzniku společnosti. Kromě prezentace novinek jsme pro cca 200 účastníků v tento den připravili večerní zábavu, kterou moderoval Leoš Mareš.

Více fotek ve fotogalerii